Villkor

Hej, vad roligt att du valt att hyra en produkt av oss!
För att inga missförstånd ska ske så vill vi be dig att läsa igenom detta blad med våra villkor:
Hyresprodukten blir innan och efter varje uthyrning noga kollad av uthyraren så att det inte finns något att anmärka på. Vid ev anmärkning finns det dokumenterat hos Åre Barnvagnar.
Hyrestagaren ansvarar för att vagn och bärstol hålls hel, ren och torr under hyresperioden och att regnskydd används vid behov. Lås medföljer vid hyra av vagn – se alltid till att låsa fast vagnen när den ej är under uppsikt!
Observera att det ej är tillåtet att inta måltider i vagnar och bärstolar. Om hyresprodukten återlämnas så pass smutsig att grovtvätt måste göras, så debiteras hyrestagaren en avgift på 300 kr.
Skulle objektet bli stulen eller misskött så pass att det påverkar funktionen, blir hyrestagaren betalningsansvarig för ev. försäkrings- eller reparationskostnader. Alla stölder polisanmäls.
Har du hyrt en skidvagn så ber vi er om att du ej kör skidorna på vägar eller underlag där de kan bli skadade. Om belaget på skidorna förstörs så pass att det påverkar funktionen debiteras hyrestagaren en avgift på 1000 kr/skida.

Vi önskar dig en fantastisk vistelse i Årefjällen!

/Åre barnvagnar